Arkiv

Poster tagget med ‘politiskkommunikasjon’

Midt i skandalen

9 september 2010 5 kommentarer

Liv Signe Navarsete (foto: KRD/Flickr.com)

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er i hardt vær (foto: KRD/Flickr.com).

De siste dagene har vi sett konturene av en ny politisk skandale. Saken, som VG har gitt vignetten «Gavebråket» dreier seg om at flere statsråder har mottatt gaver til verdier av flere titalls tusen kroner som de har beholdt som privatpersoner. Jeg gir her en minianalyse av «skandalen» i mediene så langt med fokus på Liv Signe Navarsete i lys av teorier om mediedrev og motkrefter.

Saken åpnet med VGs avsløring av at utenriksminister Jonas Gahr Støre og tidligere forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har beholdt gaver i privat eie som de har mottatt som statsråder. Sentrale konflikter i skandalen er at det har vært andre regler for statsråder enn for embetsverket og at det har blitt stilt spørsmålstegn ved om statsrådene har betalt skatt av gavene.

Etter at statsminister Jens Stoltenberg allerede dagen etter avsløringen i VG endret reglene slik at statsrådene ikke kan beholde gaver har fokuset i skandalen skiftet fra Støre og Strøm-Erichsen til tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsetes gave til en verdi av 26.000 kroner fra et selskap eid av Kjell-Inge Røkke. Nederst i bloggen finner du en oppsummering av saksforløpet i mediene så langt.

Bakgrunn for minianalysen

I boka «Skandalenes markedsplass», redigert av Sigurd Allern og Ester Pollack, skriver statsviterne Anders Todal Jenssen og Audun Flamoe et kapittel som heter «Ti bud for den som vil skandalisere». Kapittelets beskrivelse av skandaleprosessen danner utgangspunkt for denne minianalysen sett opp i mot sakens mediehendelsesforløp så langt.

Hva er et mediedrev?

Allern og Pollack beskriver framveksten av skandale som et mediedrev, som populært kalles «å løpe i flokk». De definerer et mediedrev som en intens kritisk rapportering mot en eller flere personer med personfokuserte anklager om normbrudd som karakteriseres som en skandale der flere nyhetsmedier deltar over tid med samme perspektiv og der utgangen på saken er uviss (Allern & Pollack 2010).

To krefter i skandaleprosessen

Statsviterne Jenssen og Flamoe (2010) beskriver en skandaliseringsprosess med de to kreftene mediedrev og motkrefter. Det er kombinasjonen av disse to «hjulene» som avgjør om saken renner ut i sanden eller om den når et klimaks der den skandaliserte går av.

Mediedrevet driver skandalen framover

Mediedrevet utløses av en avsløring og prosessen begynner med at saken overrisler mediehierarkiet og holdes varm av politiske kommentatorer. Dette øker fallhøyden for den skandaliserte. Her oppstår det som i mediebransjen kalles «blodtåka», det vil si at mediene konkurrerer om å være nyhetsledende. Dermed utløses mediedrevet. På dette tidspunktet ser det Jenssen og Flamoe kaller «sovende bjørner» muligheten for hevn eller oppreisning. Det åpner muligheten for lekkasjer til pressen. Her oppstår det usikkerhet om utfallet av saken, og gamle allierte blir tause. En ytterligere eskalering utløses av en sekundærskandale eller meningsmålinger eller ringerunder der «folkedomstolen» krever avgang (Jenssen & Flamoe 2010).

Motkreftene kan redde den skandaliserte

Motkreftene har fire kjennetegn. For det første kan den skandaliserte oppleve en sympatibølge fra kolleger eller «folkedomstolen». For det andre kan bremseklosser slå inn. For det tredje kan det settes i verk motstrategier eller agendaskifter, og for det fjerde kan saken oppleve en «tørke» fra nyhetsmedienes side (Jenssen & Flamoe 2010).

Kreftene i Navarsete-saken så langt

Når vi ser på disse to kreftene kan vi kjenne igjen mange trekk fra det medietrykket som nå er på Liv Signe Navarsete. Sakens alvorlighet i mediene styrkes av at kommentatorer utenfor selve skandalen peker på den klassiske urettferdigheten mellom «et regelsett for politikerne og et annet for folket». Denne argumentasjonen kjenner vi igjen fra Haga-saken. Eksperter på korrupsjon og skatt veksler også på å øke (Andersen i VG) og tone ned (Joly til NTB og Gjems-Onstad i Dagsnytt 18) alvorligheten av Navarsetes gave.

Like før mediedrev i Navarsete-saken

Når det gjelder mediedrev har Navarsete-saken et høyt trykk, og flere redaksjoner har kastet seg på, noe som altså øker fallhøyden. De fleste av kriteriene for et mediedrev er oppfylt i gave-saken, delvis med unntak av at den foreløpig bare har pågått i seks dager (hvor lang tid er «over tid»?), og at «jakten» på Navarsete har pågått enda kortere.

6. og 7. september begynte andre medier å kaste seg på saken, deriblant Dagsavisen, Klassekampen og Dagbladet. Først og fremst ved å sitere VG, som vært nyhetsledende i saken. I går, onsdag 8. september, skjedde et skifte ved at mediedekningen av saken økte i omfang. NRK kom samtidig på offensiven med Navarsete som gjest både i radioen om morgenen og i «Aktuelt» på kvelden.

Jeg vil hevde at saken tirsdag ikke tydelig oppfyller kriteriet for mediedrev. Årsaken er at saken i det som hittil har blitt publisert ikke tydelig nok er preget av konkurranse mellom redaksjonene. Dette kan imidlertid endre seg svært raskt, og kan føre til at skandaleprosessen gå over i et mediedrev i løpet av svært kort tid.

Blir spørsmålene besvart?

Mediedrevet kan utløses av at det fremdeles er mange spørsmål i saken som har behov for svar. Kan Navarsete dokumentere at hun har betalt skatt av gaven? Når betalte hun skatt, og i så fall, hvilken betydning får tidspunktet for beskatningen for det videre saksforløpet i mediene? Kan mediene finne saker der Røkke-selskaper har blitt forskjellsbehandlet til fordel for andre selskaper? Spørsmålene så langt har vært knyttet til gaver og skatt, og ikke om noen har oppnådd fordeler som følge av gaven. Det ser derfor ikke ut til at mediene vil oppleve «tørke» som en motkraft foreløpig. Det betyr at saken raskt kan gå over i mediedrev. Rød Ungdoms anmeldelse av Navarsete bidrar også til å motvirke tørke i mediene ved å reise spørsmål rundt det juridiske og hvordan politiet vil følge opp saken.

Støtte fra eget parti og Joly

Et trekk som taler mot at skandalen vil øke i omfang, og nå et klimaks, er at motkrefter slår inn. Senterpartitopper har slått ring rundt Navarsete, og på Politisk kvarter 8. september fikk hun sympati fra KrF-leder Dagfinn Høybråten. Statsministeren har også uttrykt tillit framfor å tie. Jeg kan heller ikke registrere noen «sovende bjørner» som så langt har søkt hevn, med forbehold om hvordan VG fikk kjennskap til Navarsetes gave. Støtten fra korrupsjonsjegeren Eva Joly er allerede nevnt. Når det gjelder motstrategier har Navarsete lagt seg på en linje der hun er en angrende synder. Denne linjen kan vekke sympati. Motstrategien fra Navarsete med å ikke dokumentere at hun har betalt skatt av gaven feilet, og hun har derfor lovet å likevel legge fram dette. Nye motstrategier kan bli iverksatt.

Vil saken leve?

Om saken når et klimaks der Navarsetes posisjon utfordres avgjøres selvfølgelig av mange faktorer som jeg ikke skal si noe om. I lys av Jenssen og Flamoes teori om mediedrev og motkrefter er mitt utgangspunkt dekningen i mediene.

For det første kan Navarsete, etter å ha lagt fram dokumentasjon på at hun har betalt skatt, møte kritikk for tidspunktet av beskatningen. Dersom det formelle er i orden, og ingen sekundærskandaler eller «sovende bjørner» dukker opp, kan saken etter hvert tørke inn med kritikk av Navarsete.

For det andre er interessant å se om mediene tar tak i nye spørsmål som har behov for svar. Mediene kan også ta i bruk meningsmålinger for å øke mediedrevet. Også her kan faktorer som støtteerklæringer og «sovende bjørner» slå inn. Dersom tidligere allierte trekker seg unna å kommentere saken i mediene kan det være et alvorlig tegn.

«Djevelens advokat»

Problemet med mediedrev og «blodtåka» er at saker risikerer å bli belyst ensidig, og at ingen medier tar alternative innfallsvinkler. Derfor kan det være grunn til å minne om rådet i Norsk Presseforbunds rapport om Tønne-saken (2003). Rapporten råder redaksjonene til å utnevne en journalist til å spille «djevelens advokat» og «på lag med» den skandaliserte overfor resten av redaksjonen. Det er ment å bidra til å belyse også alternative innfallsvinkler.

Kommentarer? Du kan kontakte meg via Twitter: @glennsjo.

Oppsummering av mediesaksforløpet til og med 8. september

Torsdag 2. september
«VG avslører» på sin forside at utenriksminister Jonas Gahr Støre og tidligere forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen «Fyller sine hjem med luksusgaver fra Afghanistan».

Fredag 3. september
Statsminister Jens Stoltenberg endrer retningslinjene for gaver til statsråder med umiddelbar virkning.

VG Nett skriver at Siv Jensen krever skattegranskning av gavene og Erna Solberg sier det er trist at statsrådene først rydder opp etter at pressen har tatt tak i saken.

Lørdag 4. september
Det blir kjent at statsråd og SP-leder Liv Signe Navarsete har mottatt en gave på en verdi av over 25.000 kroner fra et selskap eid av Kjell-Inge Røkke.

Politiske kommentatorer sier til VG Nett at gavene ikke er mottatt av statsrådene som privatpersoner.

Korrupsjonsekspert sier til VG at Navarsetes gave kan være brudd på straffeloven.

Søndag 5. september
VG skriver at Navarsete brøt Stortingets regler for registrering av gaver.

Mandag 6. september
Sentrale Senterparti-medlemmer støtter i VG opp om Navarsete selv om de mener hun «tabbet seg ut».

Tirsdag 7. september
Flere medier trekker inn uttalelser fra næringslivsledere som sier at å ta i mot gaver på verdier av flere titalls tusen kroner kunne ført til oppsigelse i private bedrifter.

Onsdag 8. september
VG skriver at Liv Signe Navarsete trosset Jens Stoltenbergs ordre om å oppgi gaver på et skjema tidligere i år.

VGs kommentator Eirik Mosveen peker på likhetstrekk mellom Navarsetes forklaring og de forklaringene Manuela Ramin Osmundsen og Åslaug Haga ga i sin tid. Samtidig skriver han at dokumentasjon på at Navarsete har betalt skatt av gaven vil gi en bekreftelse på at hun med overlegg har mottatt en gave hun egentlig vet at hun ikke burde tatt i mot.

Liv Signe Navarsete framstår i Politisk kvarter på NRK som en angrende synder og håper på tilgivelse.

Jens Stoltenberg uttrykker tillit til Navarsete og sier at han tror det ikke er mer som er skjult. Samtidig presiserer han at Navarsete burde takket nei til gaven fra Aker Yards.

En anonym kilde med «inngående kjennskap til vurderingene som gjøres helt til topps i regjeringen» sier til VG at han tror Navarsete vil «ri stormen av» og slippe å gå av som statsråd.

Forsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen tror at Navarsetes skjebne vil avgjøres i Senterpartiet, og ikke i regjeringen, ifølge VG Nett.

Rød Ungdom gikk til anmeldelse av Navarsete for korrupsjon, ifølge VG Nett.

Korrupsjonsjeger Eva Joly støtter både Støre og Navarsete ved å kommentere gavene som «småpenger» overfor NTB.

Navarsete sier til NRKs «Aktuelt» at hun vil legge fram dokumentasjon på at hun har betalt skatt av gaven.

Referanse:

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red): Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. 2010. Bergen: Fagbokforlaget.

Brurås, Svein, Hjeltnes, Guri & Syse, Henrik: 3 uker i desember. 2003. Norsk presseforbund.

Twitter-revolusjonen som uteble

10 juni 2010 Ingen kommentarer

Nettutgaven til avisa Guardian har en interessant artikkel i dag om at betydningen av Twitter ble betydelig overdrevet i forbindelse med opptøyene i Irans hovedstad Teheran i fjor.

Tusenvis av brukere over hele verden forandret i fjor det oppgitte bostedet på Twitter til Teheran og la grønn farge på profilbildet sitt for å vise sympati med det iranske opprøret.

En kvinne sier i artikkelen at andre sosiale medier, som YouTube og Facebook, sannsynligvis spilte større betydning enn Twitter i det å vise og dele hva som faktisk skjedde i Iran.

Det mest interessante i artikkelen syns jeg den persiske redaktøren for et bloggenettverk, Hamid Tehrani, sier:

– Vesten hadde ikke fokus på det iranske folk, men vestlig teknologis rolle, sier han.

Jeg har ikke noe grunnlag for å si i hvilken grad Twitter spilte en stor eller liten rolle under det iranske opprøret. Men det jeg vet er at den iranske stormen for lengst har gitt seg, etter hva jeg kan dømme via norske medier.

Jeg støtter perspektiver som også utfordrer de sosiale medienes faktiske politiske betydning. Det er stor forskjell på hva man kan få inntrykk av online gjennom mengden av omtale, og hva mediene har å si når folk går bort fra datamaskinen eller putter mobiltelefonen i lomma.

Jeg har inntrykk av at ideer om hvordan man kan bruke sosiale medier ofte er låst innenfor de rammene som de sosiale mediene setter. Vi bør kanskje begynne i andre enden, glemme de sosiale mediene et øyeblikk, og spørre hva vi ønsker å gjøre, hvordan vi ønsker å gjøre det og se hvordan sosiale medier kan hjelpe oss å nå målet?

Stoltenbergs Twitter-ordskyer

19 april 2010 7 kommentarer

Før helga, og fram til lørdag kveld, skjedde det. Som følge av vulkanutbruddet under isen på Island ble statsminister Jens Stoltenberg forsinket på sin reise hjem fra USA. Da bilturen hjem til Norge startet fra Basel fant han også tid nok til å utforske sosiale medier mer. Plutselig eksploderte aktiviteten til Stoltenberg på Twitter og Facebook. Fra Stoltenberg landet i Madrid fredag morgen, og fram til han sa god natt vel hjemme i Norge lørdag kveld, postet han totalt 84 statusoppdateringer på Twitter.

Se ordskyene lenger ned på siden.

Ettersom jeg sysler litt med politikeres bruk av sosiale medier til masteroppgaven min, ble jeg litt nysgjerrig på denne bruken, som har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste dagene. Jeg ble nysgjerrig på hvilke temaer Stoltenberg twittret om, hvem som fikk svar og hvor av det som var politikk. Jeg har ikke fått sett så nøye på disse spørsmålene ennå, men jeg har klart å få fram noen illustrasjoner på bruken.

Fra Stoltenberg postet «Vi har nå kommet til Madrid», og fram til han skrev «En lang dag er snart slutt. Satser på en liten skitur i Nordmarka i morgen. Ekspertene sier det er nok snø. Holder dere oppdatert» lørdag kveld, ble det postet 953 meldinger på Twitter som enten inneholdt @jensstoltenberg, eller som ble postet av Stoltenberg selv.

Mange av meldingene er naturligvis retweets, lenker eller løse meldinger. Men Stoltenberg fikk også mange direkte spørsmål. Hele 359 av meldingene var rettet direkte til Stoltenberg (kodet som at meldingen startet med @jensstoltenberg). Stoltenberg svarte på 15 prosent av dem, 55 i tallet. 12 av de 55 meldingene fra Stoltenberg gikk for øvrig til journalister eller andre mediefolk, som redaktører eller PFU-medlemmer.

Ordskyen under viser hvilke ord som ble mest brukt i samtalen som gikk mellom alle som brukte uttrykket @jensstoltenberg, samt fra Jens Stoltenberg selv.

Ordsky for alle meldingene

Som vi ser er det mye iPad (71 ganger), Norge (78) og omtale av bilturen gjennom Europa. Mange ønsket også god tur på reisen. De mindre ordene i skyen, som asken ble nevnt 19 ganger. For de som lurer gjelder Maddow omtale av Stoltenbergs tweets i det amerikanske tv-showet til Rachel Maddow. Alle linker, @brukernavn og vanlige norske ord er for øvrig fjernet fra ordskyen.

Under kan du se en ordsky med kun Stoltenbergs tweets.

Ordsky for @jensstoltenbergs tweets. Se flere størrelser på Flickr.

Som vi ser var det mange hyggelige takk som ble sendt. Mye omtale av Norge, og ikke like stor fokus på Ipad. Årsaken til at @jensstoltenberg ble «mye» brukt (fire ganger) er at statsministeren også retweetet meldinger, samt at han korrigerte sin egen rådgiver, @tgeriksen, sin tweet om hvor de var på et tidspunkt.

Som vi ser er det også ganske mye politikk. Jernbane, Island og bevilgningene er mye nevnt. Sistnevnte ofte i sammenhenger med hva regjeringen har gjort.

Twitter får mye oppmerksomhet i mediene, men det er viktig å ikke glemme Facebook heller – selv om det er vanskeligere å se nærmere på dataene der på grunn av mengden. Facebook-meldingen «Hjemme om 5 minutter. Takker alle som har holdt meg med selskap på den lange reisen. Tenker på alle som fortsatt sliter med å komme hjem» fra Stoltenberg hadde søndag kveld over 100 kommentarer og over 500 «tomler opp».

Såvidt jeg kunne se er det imidlertid større sjanse til å få direkte svar fra Stoltenberg på Twitter enn på Facebook. Jeg kunne ikke se at Soltenberg svarer i kommentarer-feltet på Facebook.

Dataene ble samlet inn søndag 18. april 2010 gjennom søkestrengen «jensstoltenberg» i verktøyet The Archivist. Totalt 953 statusoppdateringer utgjør utvalget av Twitter-poster i tidsrommet 16.04.2010 kl. 08:46 til 17.04.2010 kl. 23:58.

Tag cloud widget powered by nktagcloud