«Valg 2009: Den siste TV-valgkampen?» (masteroppgave)

Masteroppgaven min i medievitenskap – «Valg 2009: Den siste TV-valgkampen? En studie av norske politikeres bruk av sosiale medier» (2011) – tar for seg to ting:

 1. Utvalgte politikeres bruk av Twitter under stortingsvalgkampen i 2009.
 2. To av politikerne i utvalget er intervjuet om deres motivasjoner for å ta i bruk sosiale medier.

Du kan lese masteroppgaven på siden for digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo.

To hovedfunn i oppgaven er:

 1. Det var store variasjoner blant politikerne både når det gjelder hyppighet og innholdsmessig bruk av Twitter under valgkampen.
 2. Politikerne begrunner bruken av sosiale medier idealistisk. Oppgaven argumenterer likevel for at politikerne bruker Twitter (og andre sosiale medier) for å 1) oppnå redaksjonell omtale i etablerte medier, og 2) maksimere mediepublikummet til deres opptredener i etablerte medier.

Andre funn i oppgaven inkluderer:

 • Politikerne vinker om arrangementer de deltar på, og om medieopptredener
 • Politikerne bruker Twitter som internkommunikasjon for å mobilisere egne partikolleger
 • Politikerne bruker, ikke overraskende, mye tid på politikk. Politiske meldinger preges imidlertid av en posisjon-opposisjons-akse i form av å forsvare egen politikk eller angripe motstanderes politikk.
 • Twitter åpner midtscenen for politikerne – mellom det offentlige og det private.
 • Oppgaven reiser spørsmål rundt troverdighet og autentisitet.
 • Oppgaven reiser spørsmål om politikerne vil ha kapasitet til å leve opp til idealene de eksplisitt sier at de har.
 • …og mye mer!

Dataene til studien består av 1.170 Twitter-meldinger fra 13 politikere de fire siste ukene før valgdagen i 2009. I tillegg kommer intervjuer med SVs Bård Vegar Solhjell og Aps Hadia Tajik.

Metodene som er brukt er kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse, samt kvalitative intervjuer.

Teoriene som er brukt i oppgaven er politisk kommunikasjon, internett-teori og selvpresentasjonsteori.

Oppgaven var oppe til sensur 30. mars 2011.

Referanse:

Johansen, Glenn Slydal 2011, Valg 2009: Den siste TV-valgkampen? En studie av norske politikeres bruk av sosiale medier. Masteroppgave. IMK. Universitetet i Oslo.

2 thoughts on “«Valg 2009: Den siste TV-valgkampen?» (masteroppgave)

Comments are closed.