Arkiv

Arkiv for april 2010

Stoltenbergs Twitter-ordskyer

19 april 2010 7 kommentarer

Før helga, og fram til lørdag kveld, skjedde det. Som følge av vulkanutbruddet under isen på Island ble statsminister Jens Stoltenberg forsinket på sin reise hjem fra USA. Da bilturen hjem til Norge startet fra Basel fant han også tid nok til å utforske sosiale medier mer. Plutselig eksploderte aktiviteten til Stoltenberg på Twitter og Facebook. Fra Stoltenberg landet i Madrid fredag morgen, og fram til han sa god natt vel hjemme i Norge lørdag kveld, postet han totalt 84 statusoppdateringer på Twitter.

Se ordskyene lenger ned på siden.

Ettersom jeg sysler litt med politikeres bruk av sosiale medier til masteroppgaven min, ble jeg litt nysgjerrig på denne bruken, som har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste dagene. Jeg ble nysgjerrig på hvilke temaer Stoltenberg twittret om, hvem som fikk svar og hvor av det som var politikk. Jeg har ikke fått sett så nøye på disse spørsmålene ennå, men jeg har klart å få fram noen illustrasjoner på bruken.

Fra Stoltenberg postet «Vi har nå kommet til Madrid», og fram til han skrev «En lang dag er snart slutt. Satser på en liten skitur i Nordmarka i morgen. Ekspertene sier det er nok snø. Holder dere oppdatert» lørdag kveld, ble det postet 953 meldinger på Twitter som enten inneholdt @jensstoltenberg, eller som ble postet av Stoltenberg selv.

Mange av meldingene er naturligvis retweets, lenker eller løse meldinger. Men Stoltenberg fikk også mange direkte spørsmål. Hele 359 av meldingene var rettet direkte til Stoltenberg (kodet som at meldingen startet med @jensstoltenberg). Stoltenberg svarte på 15 prosent av dem, 55 i tallet. 12 av de 55 meldingene fra Stoltenberg gikk for øvrig til journalister eller andre mediefolk, som redaktører eller PFU-medlemmer.

Ordskyen under viser hvilke ord som ble mest brukt i samtalen som gikk mellom alle som brukte uttrykket @jensstoltenberg, samt fra Jens Stoltenberg selv.

Ordsky for alle meldingene

Som vi ser er det mye iPad (71 ganger), Norge (78) og omtale av bilturen gjennom Europa. Mange ønsket også god tur på reisen. De mindre ordene i skyen, som asken ble nevnt 19 ganger. For de som lurer gjelder Maddow omtale av Stoltenbergs tweets i det amerikanske tv-showet til Rachel Maddow. Alle linker, @brukernavn og vanlige norske ord er for øvrig fjernet fra ordskyen.

Under kan du se en ordsky med kun Stoltenbergs tweets.

Ordsky for @jensstoltenbergs tweets. Se flere størrelser på Flickr.

Som vi ser var det mange hyggelige takk som ble sendt. Mye omtale av Norge, og ikke like stor fokus på Ipad. Årsaken til at @jensstoltenberg ble «mye» brukt (fire ganger) er at statsministeren også retweetet meldinger, samt at han korrigerte sin egen rådgiver, @tgeriksen, sin tweet om hvor de var på et tidspunkt.

Som vi ser er det også ganske mye politikk. Jernbane, Island og bevilgningene er mye nevnt. Sistnevnte ofte i sammenhenger med hva regjeringen har gjort.

Twitter får mye oppmerksomhet i mediene, men det er viktig å ikke glemme Facebook heller – selv om det er vanskeligere å se nærmere på dataene der på grunn av mengden. Facebook-meldingen «Hjemme om 5 minutter. Takker alle som har holdt meg med selskap på den lange reisen. Tenker på alle som fortsatt sliter med å komme hjem» fra Stoltenberg hadde søndag kveld over 100 kommentarer og over 500 «tomler opp».

Såvidt jeg kunne se er det imidlertid større sjanse til å få direkte svar fra Stoltenberg på Twitter enn på Facebook. Jeg kunne ikke se at Soltenberg svarer i kommentarer-feltet på Facebook.

Dataene ble samlet inn søndag 18. april 2010 gjennom søkestrengen «jensstoltenberg» i verktøyet The Archivist. Totalt 953 statusoppdateringer utgjør utvalget av Twitter-poster i tidsrommet 16.04.2010 kl. 08:46 til 17.04.2010 kl. 23:58.

Påskelesing – Keen og Shirky

1 april 2010 Ingen kommentarer

Denne uka har jeg somla meg til endelig å lese de populærvitenskapelige bøkene ”The Cult of the Amateur” av Andrew Keen og ”Here Comes Everybody” av Clay Shirky. Jeg ble mest imponert av sistnevnte.

Da jeg leste Shirky ble jeg virkelig engasjert. Han forklarer de sosiale verktøyene på nett gjennom mange interessante konsepter, som the Birthday Paradox, Small-World network og sosial kapital, samt kognitiv dissonanse (uten å bruke begrepet eksplisitt). Det er en veldig god bok som setter leseren i bedre stand til å forstå hvilke forandringer sosiale nettverk medfører. Likevel savner jeg at en forfatter, som tross alt er professor ved et universitetet, kan nevne kilder, som Leon Festinger og Mark Granovetter som bidragsytere til flere av teoriene. Boka må imidlertid anses som et populærvitenskapelig bidrag, noe som i og for seg også var befriende under lesingen.


Et fenomen Shirky omtaler er såkalte flash mobs. Her en video fra hovedjernbanestasjonen Grand Central i New York City.

Sofaaksjonismen

Når jeg blir engasjert som leser betyr det gjerne at jeg ser reelle eksempler konsepter, teorier eller begreper kan overføres til. Shirkys konsepter kan for eksempel brukes som analyseverktøy på slike eksempler. Her er ett: I nettmediene kan vi ofte lese omtaler av Facebook-grupper som protesterer for eller mot noe. Senest ut er Facebook-gruppen til støtte for de norske curlingguttas fargesprakende bukser. I fjor meldte NRK at «ingen møtte på storaksjon mot NRK» (som NRK-ansatt var jeg der selv, faktisk). En Facebook-gruppe med 200.000 medlemmer mot tv-lisensen hadde varslet aksjon, men ingen møtte altså – og gruppens stifter gikk under jorda da NRK prøvde å få en kommentar fra ham om fraværet.

Dette er hva jeg kaller sofaaksjonisme (burde kanskje bytte begrep til sofaprotester), og er et eksempel på samarbeid (cooperation) i Shirkys terminologi. Samarbeidet gir nemlig gruppeidentitet og setter medlemmene i stand til å kommunisere med hverandre via gruppen.

Misforholdet mellom antallet medlemmer av Facebook-gruppen og antall fremmøtte på aksjonsdagen kan med Shirkys perspektiver forklares med at det koster lite (lave transaksjonskostnader) å melde seg inn i gruppen. Men for at gruppen faktisk skal oppnå målet sitt må de opp på et høyere nivå, kollektiv handling, som krever mer av medlemmene. Facebook-gruppen kobler sammen folk med samme mening, men den øker ikke den nødvendige dybden mellom medlemmene til at de føler et større ansvar for å delta på aksjonen.

Lurt av Keen

Boka av Andrew Keen ga meg ikke like mye som Shirkys. Som leser følte jeg meg rett og slett litt lurt da Andrew Keen i siste kapittel (kapittel 8, Solutions) nyanserer det han har argumentert for tidligere i boka. Dermed opplever jeg at Keen tar i bruk store ord, og at han må skrike, for i det hele tatt å bli hørt. De to bøkene sett i sammenheng er det for øvrig lettere å ta stilling til Keens bok enn til Shirky.

Keen har mange viktige poenger, og da nyansene til slutt kommer fram finner jeg det også enklere å være enig i hele rekken av hans resonnement. Jeg mener likevel at han i for stor grad ser helt bort fra positive effekter av utviklingen. Til tross for dette mener jeg at synspunktene, og advarslene hans, er viktige, og nødvendige, i en ellers veldig teknologioptimistisk medietid.

Tag cloud widget powered by nktagcloud