Arkiv

Arkiv for februar 2010

Hansens nye KRF – for den nye middelklassen?

6 februar 2010 Ingen kommentarer

Dagsavisens Arne Strand er fastlåst i gamle velgermønstre når han skriver at KRF-nestleder Inger Lise Hansen peker på en blindvei med sine reformplaner for kristenpartiet.

I motsetning til Arne Strand tror jeg at Hansen peker på en åpen motorvei for KRF med sine uttalelser i Aftenposten. Det er ingenting i veien for at et moderne parti tuftet på kristne verdier kan være stort i Norge, dersom sistnevnte nedtones slik Hansen vil. Ifølge min tyske roommate bygger det store tyske kristenkonservative partiet nettopp på moderne verdier framfor kristenkonservative.

1 million med høyere utdanning

En langsom, men ugjenkallelig prosess, er i ferd med å endre befolkningsstrukturen i Norge. Stadig flere nordmenn har eller tar høyere utdanning, og tilhører en ny middelklassen. På under 20 år har antallet med universitets- eller høyskoleutdannelse blitt fordoblet. I 2009 passerer trolig antallet nordmenn med høyere utdannelse for første gang 1 million mennesker. De aller fleste av dem har fremforhandlede tariffavtaler, de har godt betalt, en jobb de trives med, og mange jobber i offentlig sektor. Mange har synspunkter som er liberale og solidariske i forhold til fattige land i verden. I stor grad verdier som sammenfaller med dagens Arbeiderpartiet.

Men partiene har i liten grad vært villig til å fri til velgegruppen basert på utdanning. Forut for valget i fjor sommer gikk det en stor debatt i Dagens Næringsliv om Høyres framtid. Debatten var så som så, men et av de interessante innspillene var nettopp at Høyre burde rette seg inn mot denne nye middelklassen. Så langt er det lite som tyder på at Høyre ønsker det. Det er i dag også for stor vei fra Arbeiderpartiet til et kristenkonservativt KRF.

Det er nettopp dette segmentet i velgergruppen jeg mener Inger Lise Hansen sikter mot med sine utspill. Jeg tror at mange i den nye middelklassen ser på KRF med sympatiske øyne i forhold til solidariske verdier, men at partiet er for konservativt i forhold til moderne liberale verdier som likekjønnede ekteskap, alkoholpolitikk og bekjennelsesparagraf.

Når Inger Lise Hansen nå tar til orde å reformere KRF kan det nettopp gjøre partiet mer spiselig for nye og store velgergrupper. Dersom partiet også kan unngå å ta standpunkt mot en for stor offentlig sektor tror jeg veien ligger åpen for å tiltrekke seg store velgergrupper, først og fremst fra Arbeiderpartiet, men delvis også fra Høyre. Som kjent teller lommeboka mest for folk, men i dag er det for stor avstand til alternativene for velgerne som i framtiden kan bli KRFs.

Mens Fremskrittspartiet ønsker å være det nye Arbeiderpartiet for arbeiderklassen, kan KRF bli det nye Arbeiderpartiet for den  nye norske middelklassen. Dersom ikke Høyre eller Arbeiderpartiet også viser seg villig til å fri til velgergruppen.

Categories: Blogg Tags:
Tag cloud widget powered by nktagcloud